Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

14 marca 2019

Konkurs na stanowisko urzędnicze PRAC. DS. ŚW. RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJEGO

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze
PRACOWNIKA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań
Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U.2018 r. poz. 1260 z późn.zm.)
1. Podstawowe wymagania:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie minimum średnie,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,

2. Dodatkowe wymagania:
1) podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
2) znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) umiejętność sprawnego planowania i organizowania swojej pracy,
5) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
6) odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.

Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko urzędnicze PRAC. DS. ŚW. RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJEGO
6 czerwca 2018

"Dobry Start" dla ucznia

"Dobry Start" dla ucznia
300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.
Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

Czytaj więcej o: "Dobry Start" dla ucznia