Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

17 marca 2020

W związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2

 

 

PROSTY GEST

 

MA ZNACZENIE

 

 W związku z ryzykiem zarażenia

 

koronawirusemSARS-CoV-2

osoby starsze, samotne z

 obniżoną odpornością powinny zostać w

swoich domach 

 

 

Jeśli ktoś w Twoim najbliższym sąsiedztwie

potrzebuje wsparcia w formie zakupów

bądź tym na kogo może liczyć.

   

 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

 

REAGUJ !!!

 

w porę udzielona pomoc może uratować

czyjeś życie

 

 

 

* pomoc sąsiedzka

 

 

12 marca 2020

INFORMACJA

21 lutego 2020

Pożar w Henrykowie Lubańskim

Prośba o pomoc !!!!

     W związku z pożarem budynku w Henrykowie Lubańskim, który miał miejsce 18.02.2020 r. informujemy, iż 2 rodziny wraz z dziećmi utraciły cały dobytek oraz dach nad głową.

Po konsultacjach z poszkodowanymi, w ich imieniu zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą pomóc rodzinom w tym trudnym dla nich czasie o przekazywanie na miarę swoich posiadanych możliwości darów w postaci kwot pieniężnych, które wpłacać można na konto:

 Bank PKO BP SA o/Lubań

92 1020 5226 0000 6202 0554 7403

z dopiskiem – dla ofiar pożaru w Henrykowie Lubańskim

    Z uwagi na ogromne straty poszkodowani liczą na każde wsparcie. Nawet najmniejsza forma pomocy przyczyni się do poprawy tragicznej sytuacji rodziny dotkniętej pożarem. W przypadku chęci przekazania pomocy w innej formie prosimy o kontakt z tutejszym ośrodkiem pomocy społecznej pod numerem telefonu : 75-722-21-50

 

Jesteśmy głęboko przekonani, że odpowiedzą Państwo solidarnie i życzliwie na podjętą inicjatywę, za co wraz z poszkodowanymi z całego serca będziemy wdzięczni.

 

Kierownik GOPS

Ewa Mykała

14 marca 2019

Konkurs na stanowisko urzędnicze PRAC. DS. ŚW. RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJEGO

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze
PRACOWNIKA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań
Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U.2018 r. poz. 1260 z późn.zm.)
1. Podstawowe wymagania:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie minimum średnie,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,

2. Dodatkowe wymagania:
1) podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
2) znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) umiejętność sprawnego planowania i organizowania swojej pracy,
5) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
6) odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.

Czytaj więcej o: Konkurs na stanowisko urzędnicze PRAC. DS. ŚW. RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJEGO
6 czerwca 2018

"Dobry Start" dla ucznia

"Dobry Start" dla ucznia
300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.
Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.

Czytaj więcej o: "Dobry Start" dla ucznia

Pliki do pobrania