Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

12 stycznia 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OPERTOWE PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe)

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE
Przejdź do - SZUKAMY WOLONTARIUSZY
28 października 2020

SZUKAMY WOLONTARIUSZY

 

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie 
i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

Na czym polega program

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej 
i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior.Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady 
i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu 
z Tobą. Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.

 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00

 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.

 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.

 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.

 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

 

 PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie? 
Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej 
w wieku 70 lat i więcej.

Jak długo realizowany jest program

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

Realizator programu ośrodek pomocy społecznej odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszy.

 

17 marca 2020

W związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2

 

 

PROSTY GEST

 

MA ZNACZENIE

 

 W związku z ryzykiem zarażenia

 

koronawirusemSARS-CoV-2

osoby starsze, samotne z

 obniżoną odpornością powinny zostać w

swoich domach 

 

 

Jeśli ktoś w Twoim najbliższym sąsiedztwie

potrzebuje wsparcia w formie zakupów

bądź tym na kogo może liczyć.

   

 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY

 

REAGUJ !!!

 

w porę udzielona pomoc może uratować

czyjeś życie

 

 

 

* pomoc sąsiedzka

 

 

12 marca 2020

INFORMACJA

21 lutego 2020

Pożar w Henrykowie Lubańskim

Prośba o pomoc !!!!

     W związku z pożarem budynku w Henrykowie Lubańskim, który miał miejsce 18.02.2020 r. informujemy, iż 2 rodziny wraz z dziećmi utraciły cały dobytek oraz dach nad głową.

Po konsultacjach z poszkodowanymi, w ich imieniu zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą pomóc rodzinom w tym trudnym dla nich czasie o przekazywanie na miarę swoich posiadanych możliwości darów w postaci kwot pieniężnych, które wpłacać można na konto:

 Bank PKO BP SA o/Lubań

92 1020 5226 0000 6202 0554 7403

z dopiskiem – dla ofiar pożaru w Henrykowie Lubańskim

    Z uwagi na ogromne straty poszkodowani liczą na każde wsparcie. Nawet najmniejsza forma pomocy przyczyni się do poprawy tragicznej sytuacji rodziny dotkniętej pożarem. W przypadku chęci przekazania pomocy w innej formie prosimy o kontakt z tutejszym ośrodkiem pomocy społecznej pod numerem telefonu : 75-722-21-50

 

Jesteśmy głęboko przekonani, że odpowiedzą Państwo solidarnie i życzliwie na podjętą inicjatywę, za co wraz z poszkodowanymi z całego serca będziemy wdzięczni.

 

Kierownik GOPS

Ewa Mykała