PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Uprzejmię informujemy, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/ dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 01.01.2017r. Obecnie kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj., 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.