Obowiązek informacyjny RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA
w sprawie polityki przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”) a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.
1. administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 18.
2. kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu jest możliwy pod adresem e-mail ido.gops-luban@o2.pl oraz pod numerem telefonu 075 721 6428
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c, d, e, RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, ochrony Państwa żywotnych interesów lub innych osób.
4. odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, między innymi Policja, Prokuratura, Sąd, Szpital oraz inne jednostki pomocy społecznej.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, nie dłuższy jednak niż 10 lat.
6. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu