"Aktywizacja Seniorów" - podsumowanie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PROJEKT SOCJALNY Aktywizacja środowiskowa seniorów z terenu Gminy Lubań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w okresie od lutego 2016r. do grudnia 2016.

Do współpracy w realizacji projektu zaproszono Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu, Świetlicę Środowiskową w Mściszowie , Klub Seniora w Radostowie.

 

Zmiany demograficzne zachodzące w całym kraju (spadek liczby urodzeń, ujemny przyrost naturalny) w tym również w gminie Lubań, skłaniają do podjęcia jak najpilniej działań skierowanych dla osób w wieku poprodukcyjnym. Konieczność zwiększenia aktywności osób w tzw. „wieku 60+” jest obecnie mocno akcentowana  w kampaniach społecznych oraz programach ogólnopolskich.

Struktura demograficzna Gminy Lubań zmienia się od wielu lat zwłaszcza  w zakresie udziału liczebnego dzieci i młodzieży oraz osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców .

W okresie ostatnich 10 lat znacząco zmniejszyła się liczba osób w wieku do 18 lat . Z kolei w tym samym czasie wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym. 

Zmiany te wymagają podjęcia działań aktywizujących i integracyjnych skierowanych do coraz liczniejszej grupy seniorów na terenie całej gminy.

 

Ponadto z doświadczeń płynących z pracy środowiskowej OPS (pracownicy socjalni, opiekunki) wynika, że na terenie naszej gminy mieszkają osoby, które są całkowicie lub częściowo odcięte od kontaktów społecznych, dla których możliwość wyjścia z domu i spotkania się z innymi ludźmi byłaby czynnikiem niezwykle korzystnym, pozwalającym lepiej funkcjonować na co dzień i dłużej utrzymać poprawne samopoczucie oraz zdrowie.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom ustalono, że zachodzi konieczność wspomagania działaniami tych miejsc, w którym osoby w wieku poprodukcyjnym oraz osoby osamotnione z terenu gminy mogą podejmować działania integracyjne i wspólnie spędzać czas.

Miejsca takie mają walor nie tylko integracyjny, lecz również przyczynia się do podniesienia poczucia bezpieczeństwa seniorów z terenu naszej gminy.

Jest to działanie tym bardziej zasadne, że środowisko osób w wieku poprodukcyjnym wykazuje dużą aktywność społeczną na terenie naszej gminy m.in. działając w organizacjach pozarządowych.

 

Uczestnikami projektu socjalnego „Aktywizacja środowiskowa seniorów z terenu Gminy Lubań” były osoby w wieku poprodukcyjnym z terenu gminy Lubań, dzieci uczestniczące w zajęciach Biblioteki gminnej, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

Cel główny projektu:

Podniesienie aktywności społecznej osób starszych i samotnych z terenu Gminy Lubań i polepszenie ich integracji ze środowiskiem lokalnym.

 

Cele szczegółowe:

1)      pogłębienie więzi międzyludzkich wśród seniorów z gminy Lubań,

2)      umożliwienie rozwijania aktywności w środowisku seniorów poprzez animowanie działań i wspieranie inicjatyw oddolnych, zwłaszcza o charakterze integracyjnym (np. lokalnych lub  międzypokoleniowych),

3)      organizowanie cyklicznych spotkań tematycznych o charakterze informacyjno - edukacyjnym  dla środowiska osób w wieku poprodukcyjnym (np. zdrowie, bezpieczeństwo, międzypokoleniowa wymiana wiedzy, spotkania autorskie z ciekawymi osobowościami itp.),

4)      organizowanie zajęć praktycznych z różnych dziedzin (np. aktywność fizyczna, informatyka, sztuka kulinarna itp.)

 

Efekty

W projekcie zapisano między innymi osiągniecie następujących efektów:

• nawiązanie nowych znajomości oraz poprawa kontaktów między seniorami;

• wzrost poczucia własnej wartości;

• poprawa samopoczucia;

• nabycie umiejętności organizowania czasu wolnego;

• prawidłowe relacje międzypokoleniowe;

• nabycie wiedzy o swoich zasobach i możliwościach;

• nabycie wiedzy nt. swojego bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu osobom starszym zapewnia pomoc w formie usługowej, rzeczowej i finansowej. Osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować otrzymują pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, co pozwala na pozostanie jej w naturalnym środowisku.

Seniorom w trudnej sytuacji finansowej udzielana jest pomoc w formie zasiłków celowych –np. na zakup lekarstw, żywności, opału oraz w formie pracy socjalnej.

W 2016 r. z pomocy finansowej skorzystało 125 rodzin, w których przynajmniej 1 osoba była w wieku poprodukcyjnym.

 

Na terenie gminy Lubań działa Klub Seniora „ Radostowianie” w Radostowie, który został założony w lutym 2014 roku.  Spotkania odbywają się w każdy wtorek w świetlicy wiejskiej. Do klubu należą 24 osoby, są to emeryci i renciści w wieku powyżej 55 lat. Chętnych do uczestnictwa w tej grupie wiekowej wciąż przybywa. Powstanie Klubu Seniora miało na celu integrację ludzi w wieku emerytalnym i młodszych, wspólne działania kulturalne, organizowanie wycieczek turystycznych, nawiązanie współpracy z innymi, podobnymi organizacjami. Niezmiernie ważną sprawą stało się dla Seniorów, wspieranie działań promujących  Gminę Lubań i klub. Dzięki podjętej inicjatywie seniorzy „wyszli z domów”, utworzyła się wspólnota, w której można podzielić się swoimi pomysłami, spotkać ze znajomymi, pomóc sobie w różnych sytuacjach. Seniorzy z naszej gminy stali się widoczni. Zaczęli uczestniczyć w różnych imprezach i wydarzeniach. Wiele razy na łamach lokalnej prasy ukazywały się artykuły o ich działalności i inicjatywach. W ramach Klubu Seniora powstał zespół wokalny, skupiający 20 pań i 4 panów. W skład repertuaru zespołu wchodzą  przede wszystkim pieśni biesiadne. Uczestniczyli w wielu imprezach i uroczystościach takich jak: Dożynki sołeckie w Radostowie, Święto Konstytucji 3 Maja w Henrykowie Lubańskim, Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, Przegląd Pieśni Maryjnych w Radostowie, II Kongres Odnowy Wsi Dolnośląskiej w Kościelniku, Izerska Gala w Mirsku, „Wspólne biesiadowanie” w Siekierczynie,  Gminne Dożynki w Henrykowie, „ Święto pieczonego ziemniaka” w Radostowie, Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych "Śpiewający Seniorzy"w Bogatyni, gminne obchody Święta Niepodległości 11 Listopada w Radogoszczy itd. Uczestniczyli również w spotkaniach autorskich organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Radostowie, spotkaniach wigilijnych i wielkanocnych. Zawsze chętnie włączają się w przygotowania wielu uroczystości kościelnych zapewniając oprawę wokalną oraz własnoręcznie przygotowując scenografię: Szopki Bożonarodzeniowej oraz Świąt Wielkanocnych. Tradycyjnie organizowane są wieczory opłatkowe i wielkanocne z udziałem zaproszonych władz gminy oraz wielu innych gości. Kolejną podjętą inicjatywą klubu stało się organizowanie wycieczek oraz pielgrzymek. W tych wyjazdach bardzo chętnie uczestniczyli nie tylko seniorzy, ale też osoby spoza klubu, mieszkańcy gminy lub zupełnie obcy ludzie, którzy byli wdzięczni i doceniali ich pracę. Pierwszą wycieczką była pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Kolejnym etapem w podróżach był wyjazd przedstawicieli klubu Radostawianie do Brukseli,  którzy mieli możliwość zobaczenia jak wygląda i pracuje Parlament Europejski. 

 7 października 2016r w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbył się XI Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych „ Śpiewający Seniorzy”. Gminę Lubań reprezentowały zespoły „Cisowianki”, „Marysieńki”  oraz Klub Seniora "Radostowianie". W części konkursowej wzięło udział 240 wykonawców w kategoriach soliści, duety, zespoły, których poziom prezentowanych utworów był bardzo wysoki. W swoich piosenkach przypomnieli zgromadzonej publiczności o tematyce folkowej, ludowej, która niestety dla dzisiejszego pokolenia jest bardzo mało znana. Były to piosenki, przyśpiewki z lat dziecinnych naszych dziadków wykonywane w oryginalnych melodiach , jak również w nowych aranżacjach. Klasyfikacja końcowa dla  naszych  zespołów była bardzo dobra. Mieszkańcy naszej gminy zajęli m.in. : drugie miejsce w kategorii solistki zajęła mieszkanka Radostowa,  w tej samej kategorii wyróżnienie otrzymały 2 inne panie z Henrykowa. Para z Radostowa została wyróżniona w kategorii duety, a w kategorii zespoły wyróżnienie dla Cisowianek z Henrykowa oraz Marysieniek z Radostowa. Klub Seniora "Radostowianie", wywalczył IV miejsce.  Na zakończenie festiwalu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i wspólnie odśpiewali „Szła dzieweczka do laseczka”.

W październiku, w każdy wtorek miesiąca odbywały się w Świetlicy Środowiskowej w Mściszowie „Warsztaty plastyczno -integracyjne”.

Na warsztatach tych, dzieci uczestniczące w zajęciach Świetlicy przygotowywały upominki dla Seniorów. Podczas przygotowywania upominków rozmawiano o problemach i potrzebach ludzi starszych, o szacunku jaki należy im okazywać.  Dużo czasu poświecono tematowi rodziny i znaczeniu więzi międzypokoleniowych jak również roli dziadków w rodzinie.

W dniu 24 listopada 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora, podczas którego bawiło się około 150 osób, w tym spora grupa seniorów z Gminy Lubań. w Lubaniu. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miejsko-Gminny w Lubaniu, przy dobrej współpracy z instytucjami miejskimi i gminnymi w tym GOPS Lubań,  zorganizował wzorem lat ubiegłych w Sali Miejskiego Domu Kultury galę i zabawę na seniorów. Impreza ta  organizowana jest dla osób starszych, bowiem wiadomym jest,  ze istnieje społeczne zapotrzebowanie na takie działania. Bowiem czasem tylko w trakcie tych  spotkań ludzie Ci mają okazję spotykać się ze sobą. W tym dniu stoły uginały się od słodkości, dodatkowo prawdziwa słodkość płynęła ze sceny, podczas występu specjalnie przygotowanego na święto seniora przez lubańskie przedszkolaki. Wójt Gminy Lubań Pan Zbigniew Hercuń jako zaproszony gość złożył wszystkim seniorom serdeczne życzenia. Do życzeń dołączyli się inni zaproszeni gości w tym  Przewodniczący Rady Miasta- Pan Jan Hoffbauer, ks.Mieczysław Jackowiak, oraz Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze- Pani Renata Chmielewska. Zaproszony zespół Marysieńki, który bardzo często umila czas na różnych imprezach organizowanych dla społeczności lokalnej, uświetniał całą imprezę.  Seniorzy oraz zaproszeni goście wspólnie z zespołem śpiewały „przeboje swojej młodości” a nawet podrywały się do tańca, chociaż narzekały, że to już nie te lata, w których mogły tańczyć do białego rana.

Między piosenkami był czas na wspomnienia, rozmowy, oraz snucie planów na następne lata.

Wszystkim uczestnikom dopisywał humor i chęć do wspólnej zabawy

PROJEKT SOCJALNY Aktywizacja środowiskowa seniorów z terenu Gminy Lubań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w okresie od lutego 2016r. do grudnia 2016.

Do współpracy w realizacji projektu zaproszono Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu, Świetlicę Środowiskową w Mściszowie , Klub Seniora w Radostowie.

 

Zmiany demograficzne zachodzące w całym kraju (spadek liczby urodzeń, ujemny przyrost naturalny) w tym również w gminie Lubań, skłaniają do podjęcia jak najpilniej działań skierowanych dla osób w wieku poprodukcyjnym. Konieczność zwiększenia aktywności osób w tzw. „wieku 60+” jest obecnie mocno akcentowana  w kampaniach społecznych oraz programach ogólnopolskich.

Struktura demograficzna Gminy Lubań zmienia się od wielu lat zwłaszcza  w zakresie udziału liczebnego dzieci i młodzieży oraz osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców .

W okresie ostatnich 10 lat znacząco zmniejszyła się liczba osób w wieku do 18 lat . Z kolei w tym samym czasie wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym. 

Zmiany te wymagają podjęcia działań aktywizujących i integracyjnych skierowanych do coraz liczniejszej grupy seniorów na terenie całej gminy.

 

Ponadto z doświadczeń płynących z pracy środowiskowej OPS (pracownicy socjalni, opiekunki) wynika, że na terenie naszej gminy mieszkają osoby, które są całkowicie lub częściowo odcięte od kontaktów społecznych, dla których możliwość wyjścia z domu i spotkania się z innymi ludźmi byłaby czynnikiem niezwykle korzystnym, pozwalającym lepiej funkcjonować na co dzień i dłużej utrzymać poprawne samopoczucie oraz zdrowie.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom ustalono, że zachodzi konieczność wspomagania działaniami tych miejsc, w którym osoby w wieku poprodukcyjnym oraz osoby osamotnione z terenu gminy mogą podejmować działania integracyjne i wspólnie spędzać czas.

Miejsca takie mają walor nie tylko integracyjny, lecz również przyczynia się do podniesienia poczucia bezpieczeństwa seniorów z terenu naszej gminy.

Jest to działanie tym bardziej zasadne, że środowisko osób w wieku poprodukcyjnym wykazuje dużą aktywność społeczną na terenie naszej gminy m.in. działając w organizacjach pozarządowych.

 

Uczestnikami projektu socjalnego „Aktywizacja środowiskowa seniorów z terenu Gminy Lubań” były osoby w wieku poprodukcyjnym z terenu gminy Lubań, dzieci uczestniczące w zajęciach Biblioteki gminnej, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

 

Cel główny projektu:

Podniesienie aktywności społecznej osób starszych i samotnych z terenu Gminy Lubań i polepszenie ich integracji ze środowiskiem lokalnym.

 

Cele szczegółowe:

1)      pogłębienie więzi międzyludzkich wśród seniorów z gminy Lubań,

2)      umożliwienie rozwijania aktywności w środowisku seniorów poprzez animowanie działań i wspieranie inicjatyw oddolnych, zwłaszcza o charakterze integracyjnym (np. lokalnych lub  międzypokoleniowych),

3)      organizowanie cyklicznych spotkań tematycznych o charakterze informacyjno - edukacyjnym  dla środowiska osób w wieku poprodukcyjnym (np. zdrowie, bezpieczeństwo, międzypokoleniowa wymiana wiedzy, spotkania autorskie z ciekawymi osobowościami itp.),

4)      organizowanie zajęć praktycznych z różnych dziedzin (np. aktywność fizyczna, informatyka, sztuka kulinarna itp.)

 

Efekty

W projekcie zapisano między innymi osiągniecie następujących efektów:

• nawiązanie nowych znajomości oraz poprawa kontaktów między seniorami;

• wzrost poczucia własnej wartości;

• poprawa samopoczucia;

• nabycie umiejętności organizowania czasu wolnego;

• prawidłowe relacje międzypokoleniowe;

• nabycie wiedzy o swoich zasobach i możliwościach;

• nabycie wiedzy nt. swojego bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu osobom starszym zapewnia pomoc w formie usługowej, rzeczowej i finansowej. Osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować otrzymują pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, co pozwala na pozostanie jej w naturalnym środowisku.

Seniorom w trudnej sytuacji finansowej udzielana jest pomoc w formie zasiłków celowych –np. na zakup lekarstw, żywności, opału oraz w formie pracy socjalnej.

W 2016 r. z pomocy finansowej skorzystało 125 rodzin, w których przynajmniej 1 osoba była w wieku poprodukcyjnym.

 

Na terenie gminy Lubań działa Klub Seniora „ Radostowianie” w Radostowie, który został założony w lutym 2014 roku.  Spotkania odbywają się w każdy wtorek w świetlicy wiejskiej. Do klubu należą 24 osoby, są to emeryci i renciści w wieku powyżej 55 lat. Chętnych do uczestnictwa w tej grupie wiekowej wciąż przybywa. Powstanie Klubu Seniora miało na celu integrację ludzi w wieku emerytalnym i młodszych, wspólne działania kulturalne, organizowanie wycieczek turystycznych, nawiązanie współpracy z innymi, podobnymi organizacjami. Niezmiernie ważną sprawą stało się dla Seniorów, wspieranie działań promujących  Gminę Lubań i klub. Dzięki podjętej inicjatywie seniorzy „wyszli z domów”, utworzyła się wspólnota, w której można podzielić się swoimi pomysłami, spotkać ze znajomymi, pomóc sobie w różnych sytuacjach. Seniorzy z naszej gminy stali się widoczni. Zaczęli uczestniczyć w różnych imprezach i wydarzeniach. Wiele razy na łamach lokalnej prasy ukazywały się artykuły o ich działalności i inicjatywach. W ramach Klubu Seniora powstał zespół wokalny, skupiający 20 pań i 4 panów. W skład repertuaru zespołu wchodzą  przede wszystkim pieśni biesiadne. Uczestniczyli w wielu imprezach i uroczystościach takich jak: Dożynki sołeckie w Radostowie, Święto Konstytucji 3 Maja w Henrykowie Lubańskim, Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, Przegląd Pieśni Maryjnych w Radostowie, II Kongres Odnowy Wsi Dolnośląskiej w Kościelniku, Izerska Gala w Mirsku, „Wspólne biesiadowanie” w Siekierczynie,  Gminne Dożynki w Henrykowie, „ Święto pieczonego ziemniaka” w Radostowie, Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych "Śpiewający Seniorzy"w Bogatyni, gminne obchody Święta Niepodległości 11 Listopada w Radogoszczy itd. Uczestniczyli również w spotkaniach autorskich organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Radostowie, spotkaniach wigilijnych i wielkanocnych. Zawsze chętnie włączają się w przygotowania wielu uroczystości kościelnych zapewniając oprawę wokalną oraz własnoręcznie przygotowując scenografię: Szopki Bożonarodzeniowej oraz Świąt Wielkanocnych. Tradycyjnie organizowane są wieczory opłatkowe i wielkanocne z udziałem zaproszonych władz gminy oraz wielu innych gości. Kolejną podjętą inicjatywą klubu stało się organizowanie wycieczek oraz pielgrzymek. W tych wyjazdach bardzo chętnie uczestniczyli nie tylko seniorzy, ale też osoby spoza klubu, mieszkańcy gminy lub zupełnie obcy ludzie, którzy byli wdzięczni i doceniali ich pracę. Pierwszą wycieczką była pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Kolejnym etapem w podróżach był wyjazd przedstawicieli klubu Radostawianie do Brukseli,  którzy mieli możliwość zobaczenia jak wygląda i pracuje Parlament Europejski. 

 7 października 2016r w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbył się XI Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych „ Śpiewający Seniorzy”. Gminę Lubań reprezentowały zespoły „Cisowianki”, „Marysieńki”  oraz Klub Seniora "Radostowianie". W części konkursowej wzięło udział 240 wykonawców w kategoriach soliści, duety, zespoły, których poziom prezentowanych utworów był bardzo wysoki. W swoich piosenkach przypomnieli zgromadzonej publiczności o tematyce folkowej, ludowej, która niestety dla dzisiejszego pokolenia jest bardzo mało znana. Były to piosenki, przyśpiewki z lat dziecinnych naszych dziadków wykonywane w oryginalnych melodiach , jak również w nowych aranżacjach. Klasyfikacja końcowa dla  naszych  zespołów była bardzo dobra. Mieszkańcy naszej gminy zajęli m.in. : drugie miejsce w kategorii solistki zajęła mieszkanka Radostowa,  w tej samej kategorii wyróżnienie otrzymały 2 inne panie z Henrykowa. Para z Radostowa została wyróżniona w kategorii duety, a w kategorii zespoły wyróżnienie dla Cisowianek z Henrykowa oraz Marysieniek z Radostowa. Klub Seniora "Radostowianie", wywalczył IV miejsce.  Na zakończenie festiwalu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i wspólnie odśpiewali „Szła dzieweczka do laseczka”.

W październiku, w każdy wtorek miesiąca odbywały się w Świetlicy Środowiskowej w Mściszowie „Warsztaty plastyczno -integracyjne”.

Na warsztatach tych, dzieci uczestniczące w zajęciach Świetlicy przygotowywały upominki dla Seniorów. Podczas przygotowywania upominków rozmawiano o problemach i potrzebach ludzi starszych, o szacunku jaki należy im okazywać.  Dużo czasu poświecono tematowi rodziny i znaczeniu więzi międzypokoleniowych jak również roli dziadków w rodzinie.

W dniu 24 listopada 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora, podczas którego bawiło się około 150 osób, w tym spora grupa seniorów z Gminy Lubań. w Lubaniu. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miejsko-Gminny w Lubaniu, przy dobrej współpracy z instytucjami miejskimi i gminnymi w tym GOPS Lubań,  zorganizował wzorem lat ubiegłych w Sali Miejskiego Domu Kultury galę i zabawę na seniorów. Impreza ta  organizowana jest dla osób starszych, bowiem wiadomym jest,  ze istnieje społeczne zapotrzebowanie na takie działania. Bowiem czasem tylko w trakcie tych  spotkań ludzie Ci mają okazję spotykać się ze sobą. W tym dniu stoły uginały się od słodkości, dodatkowo prawdziwa słodkość płynęła ze sceny, podczas występu specjalnie przygotowanego na święto seniora przez lubańskie przedszkolaki. Wójt Gminy Lubań Pan Zbigniew Hercuń jako zaproszony gość złożył wszystkim seniorom serdeczne życzenia. Do życzeń dołączyli się inni zaproszeni gości w tym  Przewodniczący Rady Miasta- Pan Jan Hoffbauer, ks.Mieczysław Jackowiak, oraz Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze- Pani Renata Chmielewska. Zaproszony zespół Marysieńki, który bardzo często umila czas na różnych imprezach organizowanych dla społeczności lokalnej, uświetniał całą imprezę.  Seniorzy oraz zaproszeni goście wspólnie z zespołem śpiewały „przeboje swojej młodości” a nawet podrywały się do tańca, chociaż narzekały, że to już nie te lata, w których mogły tańczyć do białego rana.

Między piosenkami był czas na wspomnienia, rozmowy, oraz snucie planów na następne lata.

Wszystkim uczestnikom dopisywał humor i chęć do wspólnej zabawy