Ogłoszenie o naborze wniosków "Opieka wytchnieniowa – edycja 2023"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2022

Ogłoszenie o naborze wniosków "Opieka wytchnieniowa – edycja 2023"

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego Opieka wytchnieniowa - edycja 2023. W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Lubań do Programu – Opieka wytchnieniowa – edycja 2023, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia wsparciem w postaci usług opieki wytchnieniowej.

Zgłoszeń do programu można dokonywać do dnia 7 listopada 2022 r. do godziny 12:00:

  •     telefonicznie pod numerem telefonu 75 7222150 w godzinach 8:00-15:00
  •     mailowo pod adresem: gops-luban@02.pl

    W trakcie zgłoszenie należy podać : imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu, posiadany stopień niepełnosprawności wraz z ilością symboli niepełnosprawności oraz dane opiekuna bezpośrednio sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną

    Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

    Przed dokonaniem zgłoszenia należy szczegółowo zapoznać się z treścią programu.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023