Jesteś tutaj: Start / Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Od poniedziałku (16 czerwca 2014) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu przyjmuje wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Do otrzymania Karty uprawnione są rodziny wielodzietne.

Wniosek jest także dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań.

 

 

 

W dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ). Oba akty weszły w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu może w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty. Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Zgodnie z uchwałą rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma na celu:

  1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej;

  2. promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;

  3. umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;

  4. zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.


Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie, nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i przyznawana jest bez względu na dochód.

Wniosek można złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań

Więcej informacji pod numerem tel.: 75 722 21 50.