„Fałszywy Wnuczek” - podsumowanie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt socjalny „FAŁSZYWY WNUCZEK”

Do współpracy  realizacji zaproszono Komendę Powiatową Policji w Lubaniu, opiekunki PKPS Lubań, sołtysów.

We współczesnym świecie naukowo-technicznym, nadmiernie zinstytucjonalizowanym obowiązuje zasada użyteczności, oznacza ona, iż człowiek jest dobry, uznany, pożądany, tak długo jak jest potrzebny, jak może coś dać z siebie.  W stosunkach międzyosobowych często dominuje, agresja, surowość i złość wobec osób starszych. Członkowie rodziny, a szczególnie osoby młode, często nie odczuwają żadnych zobowiązań w stosunku do dziadka czy babci, a zdarza się, że ich odrzucają. Odrzucanie człowieka starszego przez rodzinę może być przyczyną wyobcowania go ze społeczeństwa lokalnego, a utraciwszy dotychczasowe więzi, nie ma on już często siły na nawiązywanie nowych. Wszystko to powoduje, że ludzie starzy doznają poczucia zbędności.  Osoby starsze tracą swoją aktywność nie tylko fizyczną ale i psychiczną, co przyspiesza proces starczej degradacji i rezygnacji.

Seniorzy są również łatwym celem dla oszustów. Posiadają wiele cech (są ufni, życzliwi innym), które powodują, że są oni klientami najbardziej podatnymi na manipulację i wszelkiego rodzaju oszustwa. W całej Polsce wciąż dochodzi do kolejnych prób wyłudzania pieniędzy tzw. metodą na wnuczka ciągle modyfikowaną przez sprawców. Jak podaje policja, w 2014 r. odnotowano najwyższą od kilku lat liczbę tego typu oszustw.

Jedną z metod, którą stosują oszuści jest tzw. metoda na litość. Niejednokrotnie do mieszkania starszej osoby puka nieznajomy, prosząc o coś do jedzenia, picia lub informując o śmierci bliskich osób, czy opłaceniu drogiej operacji. Osoby starsze w dobrej wierze przekazują pieniądze, przygotowują posiłek czy coś do picia, gdy w tym czasie sprawcy okradają ich mieszkania.

Bardzo często osoby starsze dają się oszukać m.in. tzw. „wnuczkom”, fałszywym administratorom lub ostatnio też fałszywym funkcjonariuszom. W wyniku tego przestępstwa  pokrzywdzonymi są osoby starsze. Dlatego należy nieprzerwanie apelować o ostrożność - zasadę ograniczonego zaufania i  przypominać, iż nigdy nie wiemy, kiedy oszuści zaatakują. Ważne jest też otoczenie osób starszych troską przez rodzinę i przyjaciół. Dzięki czujności i wiedzy o sposobach działania przestępców, seniorzy mogą nie tracić swoich oszczędności.

Oszuści, którzy wyłudzają pieniądze od osób starszych zmieniają cały czas metody swojego działania. Podszywają się pod krewnych, pracowników różnego rodzaju instytucji, czy też funkcjonariuszy. Wykorzystują chęć udzielenia pomocy przez osoby starsze, w tym pomocy finansowej, krewnym „będącym w potrzebie”. Dlatego tak ważna jest ogólnie mówiąc zasada ograniczonego zaufania, aby nigdy nie przekazywać pieniędzy osobom, których się nie zna.

Jeśli nasi seniorzy nie są w stanie rozpoznać zagrożenia, należy wszelkimi sposobami  ustrzec ich przed oszustwem, dlatego niezbędne jest pobudzenie czujności rodzinnej oraz sąsiedzkiej w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych, samotnych.

Oprócz działań prowadzonych przez służby społeczne związanych z profilaktyką, a także zatrzymywaniem oszustów, ważną rolę odgrywają rodzina i przyjaciele seniorów, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami starszymi, narażonymi na tego typu przestępstwa. Należy rozmawiać z naszymi babciami i dziadkami, ostrzegać ich przed oszustami. Udzielać im wsparcia w sytuacji zaistnienia takiego zdarzenia, oraz prosić ich o kontakt, gdy otrzymają telefon z prośbą o przekazanie pieniędzy.

Cel główny projektu.

Celem głównym projektu była aktywizacja edukacyjna osób starszych przez dostarczenie im informacji na temat jak postępować, aby nie dopuścić do zagrożenia oraz jak należy zachować się w przypadku jego wystąpienia.

Cele szczegółowe projektu.

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom objętym pomocą usługową poprzez zorganizowanie wizyt w miejscu zamieszkania wspólnie z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji i poinformowanie zainteresowanych o sposobie postępowania w przypadku powstania zagrożenia.

Rezultaty.

Przedsięwzięcie miało za zadanie zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i uświadomienie osobom starszym, jak unikać zagrożeń oraz co należy zrobić w przypadku ich wystąpienia.

W dniu 29.10.2015 roku o godz.11:00 w Lubaniu,  w sali konferencyjnej przy ul. Rynek-Sukiennice 38, TRET, odbyła się zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji skierowana do służb społecznych i wszystkich mieszkańców Lubania debata "Jestem bezpieczny, nie dam się oszukać! - Bezpieczeństwo osób starszych.". Debatę poprowadziła  nadkomisarz  Dagmara Hołod-  Oficer Prasowy KPP w Lubaniu.

Jak zaznaczono na wstępie debaty - Policja oprócz wypełniania funkcji strażnika bezpieczeństwa, powinna być pomocna, przyjacielska i otwarta na potrzeby społeczności lokalnej. Policja powinna inspirować do działania członków lokalnej społeczności, poznawać społeczeństwo i utożsamiać się nimi.  Tegoroczna debata społeczna skierowana była do osób starszych, ale również ich rodzin i bliskich. Oszuści działający metodą „na wnuczka”, „na funkcjonariusza” itp. nie ustają w swym przestępczym procederze. Pomimo wielu akcji informacyjnych i prewencyjnych nadal zdarzają się przypadki, gdy osoby starsze przekazują oszustwom nierzadko oszczędności całego swego życia. Seniorzy działają pod wielką presją sprawców, którzy wywierają na nich emocjonalny „przymus” niesienia pomocy najbliższej osobie będącej w potrzebie. Debata służyła przypomnieniu zasad bezpieczeństwa, tak aby wszyscy nasi seniorzy czuli się bezpieczni, oraz miała na celu poznanie i zrozumienie  zasad działania oszustów oraz nabycia umiejętności działania w przypadku, gdy fałszywy „wnuczek” zadzwoni do naszych bliskich. Przedstawiono mechanizm działania oszustów oraz opowiedziano szereg autentycznych historii wyłudzenia pieniędzy bądź jej prób . Kolejnym elementem debaty było przedstawienie mechanizmu zachowań w przypadku próby wyłudzenia pieniędzy.

Kolejnym etapem realizacji projektu socjalnego  „Fałszywy wnuczek” było przygotowanie ulotek dla osób korzystających z usług opiekuńczych i innych seniorów naszej gminy,  których celem jest uświadomienie jak unikać zagrożeń i bezpiecznie funkcjonować w środowisku. Ulotki te przekazane zostały przez pracowników GOPS Lubań pracownikom Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lubaniu świadczącym usługi opiekuńcze oraz innym osobom mającym kontakt z seniorami naszej gminy, po to by w  trakcie  odwiedzin osób w podeszłym wieku, objętych pomocą usługową, uświadamiali jak unikać zagrożeń typu: kradzież, oszustwo, informowali zainteresowanych o sposobie postępowania w przypadku powstania zagrożenia.