Światowy Dzień FAS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

09 września 2017 roku  obchodzimy  ŚWIATOWY DZIEŃ FAS.

FASD(Fetal Alcohol Spectrum Disorder) to zespół zaburzeń jakie mogą powstać,  kiedy matka w czasie ciąży używa alkohol.  FASD jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.

FASD charakteryzują:

·         Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego

·         Zaburzenia neurologiczne

·         Opóźnienia rozwoju fizycznego i psychicznego

·         Zaburzenia zachowania

·         Niedorozwój umysłowy

·         Nadpobudliwość psychoruchowa

·         Wady rozwojowe (m.in.: serca i stawów)

Skutkiem  tych nieprawidłowości mogą być u dziecka trudności z:

·         Uczeniem się

·         Koncentracją uwagi

·         Pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów

·         Koordynacją ruchową

·         Zaburzeniem mowy

·         Relacjami z ludźmi

·         Przestrzeganiem norm społecznych

 

Deficyty związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają wpływ  na rozwój intelektualny oraz społeczny także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości.

Najcięższą formą uszkodzeń wywołanych prenatalną ekspozycją na alkohol stanowi Płodowy Zespół  Alkoholowy (FAS), w którym oprócz uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, jak opisane powyżej, występują również:

·         Prenatalne i postnatalne zaburzenia wzrostu (masa + długość ciała)

·         Dysmorfie twarzy (charakterystyczne cechy budowy twarzy: wąskie szpary powiekowe, brak rynienki podnosowej, brak górnej czerwieni wargowej).

Ponadto, do często występujących cech fizykalnych należą:

·         Małogłowie (mikrocefalia)

·         Spłaszczona środkowa część twarzy

·         Krotki, zadarty nos

·         Mała żuchwa

·         Niesystematycznie osadzone uszy

·         Zmarszczka nakątna (w kąciku oka).

Powyższe cechy nie zawsze muszą świadczyć o uszkodzeniach wywołanych ekspozycją płodu na działanie alkoholu. Oceny tego, czy występowanie danej cechy jest związane z płodową ekspozycją na alkohol może dokonać tylko lekarz!Święto ma na celu uświadomienie kobiet, że picie alkoholu w ciąży jest niebezpieczne dla płodu. Pierwszy  Międzynarodowy Dzień FAS  odbył się  9 września 1999 r. w Auckland w Nowej Zelandii, a w Polsce od  2001 roku.

Pamiętaj, że zaburzenia związane z FASD można w 100% zapobiec poprzez abstynencję w ciąży! 

Źródło: PARPA Kapania „ Ciąża bez Alkoholu”