Jesteś tutaj: Start / O nas / O nas

O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapewne każdy domyśla się jak wygląda praca pracownika socjalnego. Jest to ciężka praca na którą, świadomie i z pełną odpowiedzialnością decyduje się dany pracownik. My pracujemy na wsiach gdzie musimy dojeżdżać autobusami do naszych Klientów, a i często pokonujemy tę trasę pieszo.

U większości naszych mieszkańców panuje ubóstwo, przemoc i alkoholizm. Część naszych klientów nie cieszy się z wizyt pracownika, kiedy on zapuka do ich drzwi. Pracownik pojawia się w miejscu zamieszkania w celu rozeznania sytuacji rodziny jak również na interwencje gdy jest ku temu potrzeba, a także pomoc np. w przewiezieniu klienta na wizytę do lekarza, gdyż jemu samemu ciężko jest się poruszać. Zdajemy sobie sprawę, że naciśnięcie klamki lokalu, w którym mieszka nasz klient, jest szczególnego rodzaju ryzykiem, i że często bilans strat i zysków może okazać się ujemny. Jednakże zwłaszcza w przypadku pomocy udzielanej rodzinie lub w akcjach na rzecz zabezpieczenia interesów dzieci - interwencja socjalna musi dokonać się dokładnie tam, gdzie egzystuje podopieczny. Ważne jest to w naszej pracy aby wiedzieć, że wizyta w domu klienta to nie zwykłe odwiedziny ani też normalna rozmowa towarzyska. Równocześnie należy odróżnić i oddzielić ten proces komunikacji od tego, co dokonuje się w ośrodku pomocy społecznej. Dla podopiecznego, a tym bardziej dla pracownika socjalnego, wizyta w domu klienta nie musi być za każdym razem stresującym wydarzeniem, o ile zachowamy pewne reguły i standardy, dzięki którym cały proces stanie się w miarę przewidywalny i możliwy do sterowania. Pomoc jakiej udzielimy na wniosek o pomoc złożony przez klienta zależy od środków jakie my jako organizacja otrzymamy od Państwa. Jest to zazwyczaj pomoc w postaci dożywiania dzieci w szkołach, w formie zasiłków okresowych, pomoc w zakupie opału i inne formy pomocy. Najtrudniejsza jest praca socjalna skierowana na poprawę funkcjonowania rodziny przy ogromnym bezrobociu na naszym terenie, gdzie brak ofert pracy dla ludzi o niskim wykształceniu. Proponujemy klientom podjęcie jakiejkolwiek pracy dorywczej. Spotykamy się wtedy z trudnościami w mobilizacji klienta do poprawy sytuacji ekonomicznej rodziny.

Przy zagrożeniu życia i zdrowia dzieci, często występujemy do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka, kierujemy wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego od alkoholu osób szkodliwie pijących, najczęściej sprawców różnych form przemocy w rodzinie. Kierujemy doniesienia do Prokuratury i Policji o przestępstwie przemocy. Narzędziem pracy w tym zakresie jest "Niebieska Karta" sporządzana zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej. Współpracujemy z Policją i Kuratorami sądowymi w przypadkach zaniedbań, krzywdzenia dzieci i nieprawidłowego funkcjonowania rodziny. Jeśli chodzi o czas wolny pracowników, no cóż jest to czas indywidualny i prywatny pracowników, a jak go spędzamy ? różnie. Czasami jest tak, że i w czasie wolnym przeznaczamy go dla naszych klientów. Zatem nasza praca trwa 24 godz. na dobę.