INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 grudnia 2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Lubań, dnia 11.12.2020r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dąbrowskiego 18

59-800 Lubań 

 

Pracownik do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

nazwa stanowiska pracy

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1282), Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy: pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu została wybrana:

Pani Aleksandra Sidorczuk , zam. Lubań   

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wymieniona kandydatka spełnia wymagania niezbędne oraz dodatkowe, określone w ogłoszeniu o naborze. Pani Aleksandra  w postępowaniu sprawdzającym przeprowadzonym przez Komisję Konkursową, otrzymała najwyższą ilość punktów kwalifikacyjnych, poza tym pracowała na tym stanowisku dotychczas w ramach umowy o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika, co jest równoznaczne z rekomendacją do zatrudnienia na stanowisku pracy, o które się ubiegała. Jest dobrze przygotowana do wykonywania zadań przewidzianych do realizacji na tym stanowisku i rokuje prawidłowe ich wykonywanie

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lubaniu
Ewa Mykała