zaloguj się   |   

Wyniki naboru na stanowisko referent d.s. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

30.03.2018

                                                                                                                                       Lubań, dnia 30.03.20178r.

dot:

referent d.s. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
nazwa stanowiska pracy

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 902 z późn.zm.), Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy: referent d.s. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu została wybrana:

Pani Kamila Sieliło

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wymieniona kandydatka spełnia wymagania niezbędne oraz dodatkowe, określone w ogłoszeniu o naborze. Pani Kamila Sieliło jest dobrze przygotowana do wykonywania zadań przewidzianych do realizacji na tym stanowisku i rokuje prawidłowe ich wykonywanie

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
Ewa Figurska

 

» wróć