Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Zadania realizowane przez gminę

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej):

 

Zadania własne gmin (art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej):

 

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (art. 18 ustawy o pomocy społecznej):