Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

26 listopada 2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Lubań, dnia  26.11.2020r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dąbrowskiego 18

59-800 Lubań

 

 

Pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

nazwa stanowiska pracy

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko Pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
w GOPS Lubań

 

W związku z ogłoszeniem o naborze kandydatów na wolne stanowisko Pracownik ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Aleksandra Sidorczuk


Jednocześnie informujemy, że w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubaniu przy ul. Dąbrowskiego 18 – pokój nr 7, zostanie przeprowadzona  rozmowa kwalifikacyjna.


Kierownik GOPS Lubań
mgr Ewa Mykała